FacebookYoutube

 

 

 

 

INSPIRASJON & UTTRYKK

 

Tett-­på-­møte, utfordringar og spenning. Å vera i natur, jakte eller på tur. Høgde under taket. Mange eksponeringar. Foto i serie. Detaljar og endringar i ljoset, refleksjon, spegling, det uskarpe og rørsle. Tida er det skarpaste våpenet. Likar kontrastar i ulike overgangar. Døgnet, året, temperatur -­ dynamiske og statiske møte i ulike ljosvinklar, micro og macro.

 

Bileta er komponert og tatt i felt, for å stille krav til fotografen. Fenomenet natur er kjelde for uttrykket. Visjonen er å vera Tilstades. Noko i naturen kan vera løynt for oss, kanskje ubevisst. Anna er rørsle, oppfatting, skarpe inntrykk og klare augneblinkar. Foto er plukka ut med tanke på å ha eit slitesterkt uttrykk. Du skal kunne fantasere, drøyme, lengte og oppdage noko i biletet.

Bill .Mrk .: I naturen vaknar sansane

MULTIMEDIAPRODUKSJON


NRK 1 TV laga dokumentarisk portrett om Tveito (vår 2011) i serien FOLK med tittel "Huldra".

 

Tveito arbeider med ein ny multimediaproduksjon. Tekst, melodi og musikk blir fusjonert med eigne foto og film som sceniske kulisser.

 

Idé og retning for sceneproduksjonen starta i 2002. Cand. scient.
avhandling "tilstades" 150.000 naturfoto i eige digitalt arkiv, HD film, ny komponert musikk (Debutalbum haust 2011) og profesjonell scenisk erfaring gjennom femten år, er ein del av grunnlaget for produksjonen skapt av Huldra & Eg.

 

 

 

UTSMYKKING

TONE JORUNN TVEITO

Huldra & Eg

Foto har sitt kunstneriske utspring frå
fenomenet natur med visjonen
å vera TILSTADES.

 

NATUR MØTER MODERNE HEIMAR OG OFFENTLEGE BYGG

MINIMALISTISK OPPLEVING KONTRAST

 

FOTO TRYKT PÅ BØRSTA ALUMINIUM.
MATERIALET GJEV EIN SÆREIGEN GLØD VED LJOSSETTING. FORMAT OPPTIL 2X1 METER.

 

BILETA ER KOMPONERT OG TATT I FELT
FOR Å STILLE KRAV TIL FOTOGRAFEN

 

FORMIIDLE EIT SLITESTERKT UTTRYKK

UTSTILLING
GEILO WWW.GEILO.NO

HAFJELL WWW.ILSETRA.NO

 

Copyright 2011